חדשות: חדש בא.א פלדות שיווק עצים לבנייה ופרגולות
פחים
   

 

- פחים שחורים ומגולוונים בעוביים - 12 מ"מ - 0.4 מ"מ

* במגוון מידות ואיכויות

- פח דקופירט משומן במגוון עוביים ומידות

- פח איסכורית במגוון צבעים, עוביים, ומידות

- פח גלי

- פח למדרך "פח מרוג" שחורים ומגולוונים במגוון עוביים ומידות

- פח לבן קוריגציה

- מדרכי הליכה

- מדרגות תעשיתיות

- סבכות הליכה לחדרי חשמל וכ"ו

 

ברזל מקצועיא. א. פלדות | טלפון: 6401333 – 04 | צור איתנו קשר |  מפה להגעה |  מפת אתר